Ohutuskaardid

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Ohutuskaardis esitatakse oluline teave kemikaali omaduste ja kemikaaliga seotud riskide (tervis, keskkond) kohta. Samuti juhised tegutsemiseks ohuolukorras ja kemikaali ohutuks käitlemiseks. Esitusviis on ühtne kogu EL piires.

Diffusil Basic

Diffusil Plus

Diffusil Family lastele

© Copyright - Horticom | Tel: +372 6011 727 | E-post: info@horticom.ee